چهارشنبه 01 شهریور 1396 ساعت 03:00
مناسبت
خبرنامه
تلویزیون اینترنتی
مقام معظم رهبری:
اقتصاد مقاوتی

تولید - اشتغال
 
همدردی و تسلیت
......................................................................................

خانواده محترم شهید والا مقام « حسن حامدی »
«بندر شهید رجایی»


درگذشت نابهنگام فرزند برومند آن شهید معزز موجب تاثر و تالم خاطر گردید. این مصیبت جانگداز را محضر گرانقدرتان تسلیت عرض نموده ، از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت و همنشینی با ائمه معصومین (ع) و برای بازماندگان شکیبایی و اجر مسئلت می نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای مشکوه جلیلیان(بندر شهید رجایی)


خبردرگذشت مادر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان مینایی محمره

خبر در گذشت
 همکار بازنشسته بندرشهید رجایی شادروان «عبدالزهرا مینایی محمره »  موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
سرکار خانم سهیلا ملکیان


خبرفوت برادر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.

..............................................................................................................................................................................
وظیفه بگیر محترم سرکارخانم بختیاری
فرزند شادروان جواد بختیاری(بازنشسته کشوری)


خبرفوت مادر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.

..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
سرکار خانم اقدس بخشی نژاد


خبرفوت مادر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.

..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان هویت طلب

خبر در گذشت
 همکار بازنشسته بندر انزلی شادروان « سید محمد هویت طلب  »  موجب تاثر و تالم گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
 
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
جناب آقای جهانگیر کاظمی


خبردرگذشت برادر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
..............................................................................................................................................................................
خانواده محترم شادروان اکبری جلالوند

خبر در گذشت 
جانباز سرافراز و همکار بازنشسته بندر نوشهر شادروان « کیومرث اکبری جلالوند  »  موجب تاثر و تالم گردید.
بدینوسیله وظیفه خود میدانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر آن خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه  ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه و برای بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 
 
..............................................................................................................................................................................
همکار محترم بازنشسته
سرکار خانم فریوش محمدی


خبرفوت مادر گرامی سرکارعالی موجب تاثر و تالم خاطر گردید. بدینوسیله وظیفه خود می دانم این مصیبت مولمه را محضر گرانقدر تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت واسعه و برای کلیه بستگان صبر و اجر مسئلت نمایم.
 

 
 
جواد جهاندار
مشاور مدیرعامل سازمان
و رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
سازمان بنادرودریانوردی

 

پیام تبریک و تسلیت