شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 15:31
مناسبت
خبرنامه
تلویزیون اینترنتی
سال نو مبارک
یا مقلب القلوب والابصار 

یا مدبر اللیل و النهار


یا محول الحول والاحوال

حول حالنا الا احسن الحال

 
تاريخچه تأسيس كانون بازنشستگان و موظفين سازمان بنادر و دريانوردي

به دليل عدم وجود يك تشكل صنفي غير سياسي كه اهداف آن دفاع از حقوق مشروع و منافع مادي و معنوي فردي و جمعي بازنشستگان و بالا بردن روحيه و شئونات انساني آنها و رفع تبعيض سنوات مختلف و تعميم عدالت و تأمين نياز هاي انساني و رفاهي نظير داشتن باشگاه ، كتابخانه ، برگزاري اردوهاي خانوادگي ، دانش آموزي ، دانشجويي ، صندوق اعتباري و قرض الحسنه ، شركتهاي تعاوني خدماتي و بازرگاني جهت بكار گيري تجربيات و تخصص و امور مديريتي آنان و كمك به رفع تنگناهاي معيشتي جهت دسترسي به امكانات مالي كه در تحقق اهداف قانوني فوق الذكر ضروري بود، در سال 1378 با همت تعدادي از بازنشستگان سازمان به عنوان مؤسسين از وزارت محترم كشور تقاضاي صدور مجوز جهت تأسيس كانون را نمودند و اساسنامه و ساير مدارك مورد نياز  را به اداره محترم سوم سياسي تسليم و طي نامه شماره 53386 مورخ 1378/09/20به ثبت رسيده است و در نهايت در تاريخ 1379/04/16 تشكيل كانون مورد موافقت كميسيون محترم ماده 10 فعاليت احزاب و جمعيت ها قرار گرفت و كانون به استناد پروانه فعاليت شماره 298/2/42/الف مورخ 1380/11/30 تحت شماره 14596 اداره كل ثبت شركت ها به ثبت رسيده و  از همان تاريخ فعاليت خود را بر اساس اساسنامه اتخاذ نموده است. خوشبختانه تا كنون كانون از حمايت مقام محترم مدير عامل و اعضاء محترم هيأت عامل سازمان برخوردار بوده كه در اينجا بايستي از توجه خاص و حسن نيت مقامات محترم سازمان تشكر و قدرداني گردد . ضمناً كانون با حمايت بيدريغ مسئولين محترم صندوق بازنشستگي سازمان موفق گرديد كه به بخشي از اهداف مندرج در اساسنامه خود نيز نايل آيد. هيئت مديره كانون و بازرسين هر 3 سال يكبار در مجمع عمومي انتخاب ميگردند. و اعضاء هيأت مديره فعلي نامبردگان زير بوده و كليه اعضاء محترم انتظار دارد با مشاركت در برنامه ها و حضور در جلسات مجامع عمومي، هيأت مديره منتخب خود را در نيل به اهداف كانون ياري نمايند .
 
اهداف كانون:

آنچه كه ذيلاً بعنوان اهداف كانون برشمرده ميشوند صرفاً در مقام تمثيل است و نه در مقام حصر چرا كه كانون بنا بر ماهيت اسمي و رسمي خود وظيفه دارد متناسب با شرايط زمان هر اقدام مشروعي را كه براي دفاع از حقوق حقه اعضاي خود لازم بداند بعمل آورد از جمله:
الف: اتخاذ تدابير و بكار بستن تمهيدات لازم براي دفاع و حفاظت از حقوق مشروع و منافع مادي و معنوي فردي و جمعي اعضاء و تلاش براي بالا بردن روحيه و شئون انساني آنها از طريق تنقيح قوانين موجود و ارائه راهكارهاي عملي براي اصلاح آنها و ارائه نظرات و پيشنهادات سازنده و مفيد براي تدوين و تصويب لوايح و طرحهاي قانوني مشگل گشا.
ب: تلاش براي رفع هر گونه تبعيض بين كاركنان شاغل و بازنشسته و وظيفه بگيران و تلاش براي رفع اثرات سوء گوناگوني رفتار با بازنشستگان سنوات مختلف از يك طرف و براي تعميم عدالت و يكسان سازي نحوه رفتار سازمان متبوعه درباره همه كسانيكه بر اثر خدمت در سازمان بازنشسته شده اند از طرف ديگر با اتخاذ روشهاي عملي و راهكارهاي مناسب عندالزوم كسب مجوزهاي قانوني از مراجع مسئول ،براي ادغام صندوقها و يا انتقال وجوهات مكسوره از صندوقي به صندوق مورد نظر.
ج: تلاش براي تأمين نيازهاي: انساني و رفاهي اعضا و خانواده هاي آنان از طريق برنامه ريزي دانش آموزي و دانشجوئي صندوق اعتبار و قرض الحسنه ،تشكيل تعاوني هاي قانوني بطور اعم و شركتهاي خدماتي ،كارگزاري و پيمانكاري در چهارچوب ضوابط قانوني و انعقاد قراردادهاي قانوني با مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كليه امور مربوط  به خدمات مالي ،اداري ،كارگزاري ،تداركاتي ،بازرگاني در قالب شركتهايي كه بنام كانون تأسيس خواهد شد و مشاركت با شركتهاي موجود و جديد قانوني و انتشار نشريات لازم پس از اخذ مجوز قانوني.
د: اعمال معاضدتهاي قانوني و مددكاري براي اعضاء در حدود امكان و در مواقعي كه بر اثر بروز وقايعي كه حسب تشخيص هيئت مديره استحقاق آنرا داشته باشند .
ه: فراهم آوردن امكانات استفاده از تجربيات ،آموخته ها و نظرات مشورتي بازنشستگان توسط سازمان متبوعه و دستگاههاي ديگر بمنظور بكارگيري مهارتهاي موجود در موارد مختلف و واگذاري امور مديريتي شركتها و مؤسسات مرتبط با تخصص بازنشستگان به كانون .
و: تلاش در زمينه جلب مساعدت و پشتيباني : نهادها، ارگانها و دستگاههاي مختلف ذيربط به ويژه: سازمان و وزارت متبوعه بمنظور دستيابي به امكانات و منابع مؤثر در جهت وصول و تحقق خواسته ها و اهداف كانون و كمك به رفع تنگناهاي معيشتي و مشكلات اعضا .
ز: تلاش براي خريد اكثريت سهام شركتهاي دولتي ، وابسته به دولت و شركتهاي متعلق به صندوقهاي بازنشستگي مرتبط با تخصص و تجربه اعضاي كانون.
 
عملكرد كانون در سالهای 93 و 94

برگزاري جلسه با مديريت عامل جديد سازمان.
برگزاري جلسات متعدد با رياست محترم صندوق در رابطه با مسائل و مشكلات بازنشستگان عزيز.
پيگيري صدور و توزيع برگ سهام شركت هاي افق و تعاوني اعتبار كاركنان.
راهنمائي و تكميل فرم اخذ وام شركت تعاوني اعتبار جهت بازنشستگان و موظفين سازماني و كشوري .
پيگيري و همكاري در صدور برگ سهام و پرداخت اولين سود سهام شركت هدايت كشتي و توزيع برگ   سهام در مركز و بنادر تابعه.
 همكاري لازم بمنظور بازپرداخت سرمايه به سهام داران و پيگيري انحلال شركت دريانوردان وابسته به كانون مركز كه مراحل نهائي را طي مينمايد .
عيادت از بيماران بازنشسته در بيمارستانها و منازل آنها به اتفاق رياست محترم صندوق در تهران و بنادر تابعه.
پيگيري پرداخت وام به متقاضيان  از شركت تعاوني اعتبار مربوط به تهران و بنادر تابعه.
تكميل و دريافت  فرم هزينه هاي پرداختي درماني از  بازنشستگان و مؤظفين و ارسال آن به اداره رفاه سازمان جهت پرداخت هزينه .
پاسخگويي به بازنشستگان در رابطه با مسائل جاري در هنگام مراجعه حضوري به كانون و يا بصورت تماس تلفني.
هماهنگي و توزيع كارت دعوت در رابطه با برگزاري مراسم افطاري ضيافت نور بمناسبت ماه مبارك رمضان.
هماهنگي با كانونهاي بنادر تابعه بمنظور پيگيري و رفع مشكلات آنها.
پيگيري پرداخت بموقع حقوق و مزايا ماهانه بازنشستگان در مركز و ارسال ليست حقوق مذكور  جهت پيگيري به مسئولين شعبات كانون در بنادر.
هماهنگي با امور مالي صندوق در رابطه با تهيه و ارائه بموقع فيش حقوق ماهانه به متقاضيان در دفتر كانون .
پيگيري دريافت ليست ماهانه دريافت حق عضويت اعضاء كانون از امور مالي صندوق.
پيگيري ارسال نشريه تجليل به بعضي از كانونهاي سازمانها و ارگانهاكه نشريه جهت كانون ارسال ميدارند.
برگزاري اولين جلسه هماهنگي مسئول شعبات كانون با كانون مركز و رئيس صندوق در بندر نوشهر در مرداد ماه 93.
پيگيري در برقراري و پرداخت هزينه اياب و ذهاب وغذا براي پرسنل ثابت عضو هيأت مديره شعبات كانون در بنادر تابعه .
 همكاري با صندوق بازنشستگي بمنظور اجاره هتل در شيراز  بر اساس درخواست كانونهاي بنادر جنوب جهت اسكان مراجعه كنندگان به مراكز درماني .
تأمين فضاي مناسبتر جهت كانونها در بنادر و مركز با دستور و نظر مساعد رياست محترم صندوق.
تأمين فضاي مناسب  با تجهيز امكانات جهت مراجعه كنندگان به پزشك در محدوده دفتر كانون مركز در روزهاي شنبه،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 صبح لغايت 13 با حمايت رئيس محترم صندوق.
افزايش يارانه رفاهي در مرحله اول به تعداد 643 نفر به كسانيكه حقوق دريافتي آنها كمتر از ده ميليون ريال ميباشد .
پيگيري و برگزاري جلسه در رابطه با مسائل بيمه  تكميلي درمان با مدير كل امور اداري .
پيگيري در رابطه با چاپ مجدد نشريه تجليل و نحوه توزيع آن به بازنشستگان عزيز.
هماهنگي با صندوق در رابطه با برقراري سايت صندوق و تبادل اطلاعات آماري بازنشستگان و مؤظفين مركز و بنادر تابعه.
برنامه ريزي و ثبت نام از متقاضيان تورهاي گردشگري بر اساس مصوبات كارگروه رفاهي صندوق بازنشستگي بشرح ذيل:
برگزاري تورهاي گردشگري داخلي به تعداد 5 مورد شامل: تور شمال از تهران60 نفر ، تور شيراز مربوط به بنادر امام خميني (ره) و بنادر خرمشهر و آبادان60 نفر ، تور اصفهان از تهران و نوشهر 62 نفر و تور شيراز از بنادر عباس و بوشهر62 نفر و تور گردشگري سه روزه  اصفهان بندر نوشهر به تعداد 32 نفر و بازنشستگان تهران 31 نفر از تاريخ 1393/12/06 الي 1393/12/09 برگزاري تور گردشگري سه روزه شيراز جهت بازنشستگان بنادر عباس و بوشهر هر كدام به تعداد 32 نفر از تاريخ 1393/12/12  لغايت 1393/12/15 ،برگزاري تورهاي گردشگري خارجي  به تعداد 2 مورد شامل : تور كربلاي معلي از تهران و بنادر تابعه به تعداد 36 نفر  از تاريخ 1393/11/06  لغايت 1393/11/13  و تور دبي از تهران و بنادر تابعه41 نفر.
پيگيري و ارائه پيشنهاد به رياست صندوق در رابطه با برگزاري تور زيارتي – سياحتي بطور مستقيم از بنادر جنوبي به كربلاي معلي.
برنامه ريزي و هماهنگي با كانون بندر امام خميني (ره) در رابطه با برگزاري دومين گردهمايي مشترك رياست محترم صندوق و كانون مركز و شعبات كانون در بهمن ماه(مورخ 1393/11/15 لغايت 1393/11/17 ) در بندر امام خميني (ره) در نهايت برگزاري دومين گردهمايي در بندر مذكور .
تدوين برنامه ورزشي سالانه بازنشستگان و مؤظفين مركز و بنادر تابعه در نيمه دوم مهر ماه سال 94 بطور سراسري در كلارآباد با هماهنگي اداره كل امور اداري سازمان بر اساس  دستور و هماهنگي رياست محترم صندوق.
پيگيري پرداخت يارانه ورزشي در سال 94 در كميته رفاهي صندوق از مبلغ يكصد هزار تومان به سيصد هزار تومان در حال پيگيري از طريق شوراي صندوق بر اساس دستور رياست محترم صندوق.
پيگيري كار بيمه تكميلي بازنشستگان كشوري از طريق صندوق بر اساس مكاتبات انجام شده.
هماهنگي با صندوق در ارتباط با استقرار نماينده شركت بيمه امين پارسيان جهت بيمه نمودن اقساطي خودرو، آتش نشاني منازل و حوادث مترقبه جهت بازنشستگان و مؤظفين كه مورد استقبال قرار گرفته است.
پيگيري هديه ايام دهه فجر و سبد كالاي شب عيد.
پيگيري كارهاي رفاهي بازنشستگان از طريق شركت در جلسات كارگروههاي تشكيل شده در مسائل مختلف بيمه اي ،ورزشي و گردشگري در صندوق بازنشستگي بصورت هفتگي.

عملکرد سال 1395 کانون بازنشستگی تاکنون
1 .ملاقات های حضوری مکرر اعضاء هیأت مدیره کانون در چند نوبت با ریاست محترم صندوق و قائم مقام ایشان در جهت پیگیری مشکلات بازنشستگان و مؤظفین
2 .ملاقات حضوری اعضاء محترم هیأت مدیره کانون تهران و بنادر با مدیر محترم سازمان و معاونت محترم توسعه و برنامه ریزی جهت اعلام مشکلات و  به عضویت در آوردن بازنشستگان به مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان که در حال پیگیری می باشد.
3 .پیگیری مشکلات بیمه تکمیلی ایران در بنادر و مرکز در رابطه با پرداخت هزینه های انجام شده توسط همکاران بازنشسته
4 .مشارکت در برگزاری تورهای گردشگری با کارگروه رفاهی صندوق در اردیبهشت ماه سال 95 با شرکت حدود 400 نفر در تورهای یکروزه و 2 روزه قمصر کاشان جهت مرکز و بنادر  انزلی و نوشهر و تور یاسوج 2 روزه بندر امام خمینی (ره ) ،بوشهر  و بندر عباس
5 .مشارکت در برگزاری تورهای زیارتی کربلا با کارگروه رفاهی صندوق جهت بنادر خرمشهر و آبادان و بندر امام خمینی (ره) به تعداد 76 نفر اردیبهشت ماه 95
6 .مشارکت در برگزاری تور زیارتی 4 روزه مشهد مقدس با کارگروه رفاهی جهت بنادر ارومیه – انزلی و نوشهر به تعداد 120 نفر
7 .پیگیری وضعیت صدور احکام افزایش حقوق و مزایا در سال 95
8 .پیگیری صدور برگ سهام 278 نفر از وظیفه بگیران بازنشستگان عزیز که با مساعدت شرکت هدایت کشتی و ریاست محترم صندوق  انجام گردید.
9 .پیگیری در رابطه با صدور برگ سهام جدید شرکت هدایت کشتی و پرداخت سود سهام سال 94
10 .پیگیری در جهت حل مشکلات بیمه دانا در بنادر و مرکز و برگزاری جلسات متعدد مسئولین از اداره رفاه   با حضور قائم مقام صندوق
11 .ایجاد کانال کانون نیوز در تلگرام به منظور اطلاع رسانی اقدامات کانونها در بنادر و مرکز
12 .تأسیس صندوق رفاهی در مرکز به منظور حل پاره ای از مشکلات معیشتی بازنشستگان و مؤظفین و درخواست و پیگیری از کانونهای بنادر به منظور تأسیس صندوق مشابه در بنادر
 . 13همراهی در عیادت از بازنشستگان بیمار در بیمارستان و منازل ایشان توسط ریاست محترم صندوق بازنشستگی یا قائم مقام ایشان
14 .شرکت هیأت مدیره کانون در جلسه توجیهی پروژه چابهار و آریا بنادر با حضور ریاست محترم صندوق
15 .ملاقات با مدیر عامل محترم شرکت آریابنادر به منظور برطرف شدن پاره ای از ابهامات و درخواست استخدام فرزندان بازنشستگان در پروژه فوق
16 .شرکت در مجالس ختم بازنشستگان که کانون در جریان قرار گرفته است.
17 .مشارکت در برگزاری تور زیارتی مشهد مقدس بنادر امام خمینی (ره)- بوشهر و خرمشهر وآبادان در دیماه 95 به تعداد 95 نفر
18 .پیگیری به منظور کاهش حق بیمه سرانه افراد تحت تکفل بازنشستگان
19 .پیگیری بالا بردن سن فرزندان ذکور جهت پوشش در صورت ادامه تحصیل
20 .پیگیری و به نتیجه رسیدن بیمه بازنشستگان کشوری همانند بازنشستگان رسمی سازمان
21 .پیگیری جهت کاهش مدت زمان بازپرداخت هزینه های انجام شده توسط بازنشستگان در رابطه با بیمه دانا
22 .پیگیری تحویل و توزیع دفترچه های بیمه دانا
23 .پیگیری تمدید اعتبار کارت های پست بانک
24 .پیگیری مشارکت بازنشستگان متقاضی افزایش سرمایه شرکت آریا بنادر
25 .بررسی عملکرد و برنامه های شرکت آریا بنادر در رابطه با قرارداد طرح توسعه بنادر چابهار
26 .انعقاد قرارداد در قالب تفاهم نامه با بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور جهت عمل چشم برای بازنشستگان تهران و بنادر
27 .هماهنگی در برگزاری دومین تورنمنت ورزشی بانوان در کلارآباد نوشهر
28 .حضور و نظارت نماینده کانون تهران در برگزاری انتخابات هیأت مدیره شعبات کانون بنادر امام خمینی (ره) و بوشهر
29 .انعکاس مشکلات بیمه دانا در بنادر به مسئولین ذیربط در قالب برگزاری جلسات متعدد
30 .پیشنهاد افزایش تورهای سیاحتی و زیارتی و امکان استفاده از استخر به منظور آب درمانی بازنشستگان
31 .پیگیری مکرر جهت تسریع در پرداخت هزینه های انجام شده توسط بازنشستگان تهران و بنادر بابت بیمه دانا
32 .پیگیری جهت برگزاری نمایشگاه نقاشی بانوی همکار بازنشسته
33 .پیگیری مکاتبات صندوق در رابطه با پرداخت هدایا به مناسبت اعیاد مختلف
34 .پیگیری حضور بیشتر اعضاء  هیأت مدیره کانون در دفتر کانون جهت هماهنگی های لازم در جهت بهبود شرایط بازنشستگان
35 .
آمار بازنشستگان و مؤظفین مرکز 
36 .افتتاح حساب سپرده با توجه به موجودی کانون
 

 

 
 معرفی اعضاء هيأت مديره كانون های
 بازنشستگي 
سازمان بنادر و دريانوردي
                                                                  

1.كانون مركز  (تهران)  تلفن : 88190670-021
آقايان :
-        سيد محمد جواد طباطبايي- رئیس هیأت مدیره
-        امير بادپا- نائب رئیس هیأت مدیره
-        مجيد گرگپور- خزانه دار و عضو هیأت مدیره
-        شعبانعلي اسد پور لاكه- عضو هیأت مدیره
-        خانم اشرف السادات طباطبائي- عضو هیأت مدیره
-        فرهاد صحتي- بازرس

2.كانون بندر امام خميني ( ره )            تلفن : 06152282782
آقايان :
-        جاسم سعيد نيا - رئیس هیأت مدیره
-        محمد رضا خدامي- نائب رئیس هیأت مدیره
-         قدرت اله گاموري- خزانه دار و عضو هیأت مدیره
-        محمد رضا عتيقي - عضو هیأت مدیره
 
3.كانون بندر شهيد رجايي و باهنر      تلفن : 07632220325
آقايان :
-        محمد حسن شهرامی - رئیس هیأت مدیره
-        امام قلی دری - نائب رئیس هیأت مدیره
-        سرکار خانم معصومه مرادی - خزانه دار و عضو هیأت مدیره
-        احمد خان باباپور - بازرس
 
4.كانون بندر نوشهر          تلفن : 01152112138
 آقايان :
-        حسين قاسمپور - رئیس هیأت مدیره
-        حسين شهابي - نائب رئیس هیأت مدیره
-        عزت تقي زاده- خزانه دار و عضو هیأت مدیره
-        خانم سيده ليلا مير اصلاني- عضو هیأت مدیره
 
5.كانون بندر بوشهر         تلفن : 07731666392
آقايان :
-        محمد عبادي- رئیس هیأت مدیره
-        عبدالرسول آهنگري- نائب رئیس هیأت مدیره
-        ماشاء اله زارعي فرد- خزانه دار و عضو هیأت مدیره
-        خضر ساعدي- عضو هیأت مدیره
 
6.كانون بندر انزلي       تلفن : 01344437981
آقايان :
-        غلامعلي شيرين زبان- رئیس هیأت مدیره
-        علي صادقي فر- نائب رئیس هیأت مدیره
-        جعفر محزون-خزانه دار و عضو هیأت مدیره
-        خيراله خاوند كار - عضو هیأت مدیره
 
7.كانون بندر خرمشهر و آبادان      تلفن : 06152282782
آقايان :
-        پرويز موسوي- رئیس هیأت مدیره
-        محسن نوري ملكشاهي- نائب رئیس هیأت مدیره و خزانه دار
-        احمد كربليوند- عضو هیأت مدیره
-        عبدالكريم لفتوي- عضو هیأت مدیره
 

8.دفتر تابعه کانون (مرکز شاهین شهر)
-        غلامحسین رحمت 
    

09133284807

-        علیرضا ژوبین 
         
09134082243
 
كانون بازنشستگان و موظفين
سازمان بنادر و دريانوردي
 
 

کانون بازنشستگان و موظفین